Forside > Referater > Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017

 

 SERUPS SMEDJE

Referat fra GENERALFORSAMLING DEN 27. FEBR. 2017.

  1. Chr. Futtrup valgtes som mødedirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Til stede var: Futtrup, Gert Aage, Flemming M., Kirsten Chr. ( for Gudum Sognearkiv), Karsten Serup, Verner Bruun, Hans C.
  2. GÅC fortalte om årets gang i Serups smedje, herunder forløbet af ”Åben smedje” den 19. juni 2016. Han beklagede, at der kun har været ringe fremmøde til Aktive Smedes mødedage. Tagrenden vil blive fornyet her i år 2017.
  3. Kasserer Karsten fremlagde regnskabet for året 2016, der udviste indtægter på 4600 kr. og udgifter på 3356 kr. Kassebeholdningen pr.

31/ 12 2016 er i banken : 31.279 kr. Regnskabet var undertegnet af revisorerne Erik Damborg og Villy Dueholm. Bilag.

Man vedtog for fremtiden at spare tilskuddet til Vestjyske Smede væk. Formanden vil tage kontakt med Vestjyske Smede herom.

  1. Der var ingen indkomne forslag.
  2.   Valg: På valg til bestyrelsen var Erik Damborg og Flemming Madsen, der begge genvalgtes.
  3. Som suppleanter valgtes Jørgen Tøt og Michael Vestergaard.
  4. Som revisorer valgtes Villy ’Dueholm og Jørgen Tøt.

Evt. Her skitseredes, hvordan Åben Smedje- dagen, søndag den 18. juni kl. 10 – 16 skal forløbe:

Fredag den 16. juni kl. 16: Forberedelsesdag: Smedjen rengøres, der ryddes op. Maskiner o. lign. stilles på plads.

Søndag den 11. juni kl. 11: Vi mødes i smedjen til opsamlingsmøde.

Åben Smedje den 18. juni , indslag:

Kl. 11-16: Daniel Bruun + Peter Sely: Skoning af heste.

Verner Bruun får malet en sæk korn på Klostermølle og bringer den til smedjen med heste og hestevogn.

Flemming M. og Futtrup fremstiller tekster omkring de gamle maskiner.

Fra kl. 10 vil der være kaffe, the, øl og vand i smedjen ( Karsten S.), og vi medbringer alle 1 kande kaffe eller the + tilbehør ( kager). GÅC sørger for madpakker til svedende smede.

Vi vil invitere følgende til at udstille ved åben-smedje-dagen:

Edvard Thomsen: mel og rapsolie, Julietta Jemsen i Plund: Pileflet, Anette Grønne: håndarbejde, Ester Futtrup: marmelade + frugt, Annemarie Colding: smykker, Lise Christiansen: håndarbejde.

Vi skal sørge for at annoncere begivenheden bredt og i god tid. Vi satser på, at kunne skrive en omtale og bringe det i avisen, desuden skal TV/ MV  kontaktes. Futtrup samordner en piece med de to møller i Gudum + flag op på selve dagen. Vi skal huske at annoncere i Sognebladet ( deadline den 10. april) og i sognekalenderen. Det skal nævnes, at vi har fået lov til at bruge huset, så at disse boder og udstillinger + cafe´kan foregå i huset, og altså ikke i det fri.

Det blev foreslået, at man skal kunne blive støttemedlem af Serups smedje for 50 kr. i forbindelse med Åben Smedje.

Vagter på Åben Smedje-dagen:

10-13: GÅC, HC, CFS, FM, VB, 13- 16: KS, CFS, GÅC . Husk at bære skilte og at optræde som værter overfor vores gæster!

Aktive Smedes mødedage i år: Søndage i lige uger kl. 10- 15.

 

Referat ved Hans Colding, sekretær.