Forside > Referater > Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I SERUPS SMEDJE DEN 17/ 2 2015 I GUDUM SOGNEHUS.

  1. Christian Futtrup valgtes som mødets dirigent. 12 medlemmer var til stede.
  2. Formand Gert Aage Christensen aflagde formandsberetning for årets gang i Serups Smedje. Det har været et stille år omkring smedjen. Håber på større aktivitet i det kommende år.

Det var en dårlig ide, at Aktive Smede skulle mødes om lørdagene. Folk har for meget om ørerne om lørdagene. Foreslog, at Aktive Smede samles hver anden søndag i stedet.

Vi havde en god og aktiv åben –smedje-dag i 2014, der var mindst 75 gæster, og vi tog ordentlig afsked med vores gamle formand, Harald Serup med en lille gave og nogle pæne ord.

7 medlemmer har været på virksomhedsbesøg i Spjald i januar.

Debat: Tøt ønsker gerne en ny, større brændeovn.

Vi savner en repræsentant for Gudum Sognearkiv.

Tøt: Der findes 2 stødhæverter på Hjerl Hede. Foreslog, at vi sammen tog en tur dertil.

De gamle støbeforme savnes fortsat.

Det vedtoges, at Aktive Smede møder hver anden søndag kl. 10, begyndende med søndag den 1. marts 2015.

Erik Damborg lovede at omtale Serups Smedjes eksistens i sit fagblad, der kommer ud til 2.500 medlemmer!

Nyt medlem: Michael Vestergaard, Struer.

  1. Kasserer Karsten Serup fremlagde foreningens regnskab. Der er indtægter på 4215 kr., mest kontingenter, og udgifter på 1631 kr. Der er små 40 medlemmer i foreningen. Foreningens kassebeholdning i alt er: 29.237 kr.

Regnskabet er gennemgået og fundet i orden af vores to revisorer: Erik Damborg og Villy Dueholm. Regnskabet blev godkendt.

  1. Der var ingen indkomne forslag.
  2. Der var genvalg af Erik Damborg og Flemming Madsen til bestyrelsen.
  3. Som suppleanter valgtes: Michael Vestergaard og Jørgen Tøt.
  4. Som revisorer valgtes Villy Dueholm og Erik Damborg.

Evt.

Vi holder Åben Smedje søndag den 21. juni 2015 kl. 10-16. Vi mødes dagen før, lørdag den 20. juni, for at rydde op og gøre rent i og omkring smedjen.

Vagter på åben –smedje-dagen:  Kl. 10 – 13 : Karsten S., Michael V., Ove H., kl. 13 – 16: Hans C., Futtrup, Flemming M., mens Gert Aage og Tøt er på hele tiden.

Man bedes, hvis man har brænde, om at tage det med til vores ovn.

Thatt og Gert Aage tager deres transportable esser med til Åben Smedje.

Vi skal huske at tage vores skilte på og optræde som værter overfor gæsterne.

 

Tøt foreslog et kursus i grundsmedning, som han og Gert Aage gerne vil stå for.

Knivsmedning vil være en god ide, mente Erik D.

Vi opfordrede hinanden til at sprede viden om vores smedje; Futtrup foreslog at bruge Facebook, især i tiden op til Åben Smedje- dagen. Det var også en ide´at sætte et permanent skilt op ved vejen til smedjen.

 Futtrup samordner med de to møller angående fælles piece, marketing og annoncer. (Åben Smedje den 21. juni)

 

Bestyrelsen har uformelt konstitueret sig således, at de samme personer varetager de samme poster som sidste år, dog er Hans Colding udpeget til næstformand.

 

 

Hans Colding, sekretær.