Forside > Referater > Generalforsamling 2006

Generalforsamling 2006

Generalforsamling den 25. febr. 2006.

1. Valg af dirigent: Chr. Futtrup blev valgt.
2. Formandsberetning: Harald Serup redegjorde for årets gang i 2005.
Pens. Murermester Egon Højbjerg Sørensen har pr. honnør lavet en del småreparationer i smedjebygningen.
 
Fra Tangsgård har vi modtaget et elmetræsbord, MR har rettet det til. Det gamle bord er kasseret, ligesom Mogens også har pudset den gamle høvlebænk op og fået en del af det gamle værktøj pudset op. Den gamle slibesten har fået et leje på granitsokler. Alt det og meget andet skylder vi Mogens Ringdal stor tak for.

Der var Åben Smedje den 30. juli: Det blev et tilløbsstykke, der kom ca. 100 gæster. Erik Damborg var i smedjen og gjorde en fin indsats der, på et tidspunkt kom den gamle smed Thatt Jensen og passede essen på – mesterlig- måde.

Den 26. nov. var der igen Åben Smedje, men  med knap så mange gæster.
Penge fra Friluftsrådet, 38.000 kr er nu indgået, i regnskabet under ”Tips og lotto”. Vi sender fortsat ansøgninger ud ( Anna Marie Touborg) til forskellige fonde og banker.

I den påfølgende samtale blev der udtrykt glæde over forløbet over forløbene af de to Åbne Dage, men at de bør finde sted i sommertiden.
Der blev også givet udtryk for, at mange kunne være interesseret i selv at anvende smedjens esse og andre redskaber, hvis der gaves mulighed derfor.

3. Regnskab blev fremlagt ved kasserer Karsten Serup. Se bilag. Vores regninger er nu betalt, og pr. 31/ 12 2005 har vi et kasseunderskud på 12.454 kr. Vi er ca. 50 medlemmer.
4. Indkomne forslag. Der var ingen.
5. Harald Serup fortalte, at Nordea omgås med planer om at ophæve Jens Kirks Fond. Man ansøger hos Civilretsdirektoratet om at få lov til dette. Vi har allerede ansøgt om at komme i betragtning , hvis det skulle ske.
Harald S. fortalte også, at Den danske Bank har afsat et beløb til at støtte lokale initiativer. Også her vil vi ansøge.
Karsten S. og Mogens Ringdal er enedes om, at Karsten skal bytte sin fuldbårne ambolt ud med Smedjens ufuldkomne!
Anna Marie Touborg gjorde opmærksom på, at det var en mulighed at ansøge om støtte hos Gudum Sogneforening.
Harald S. kunne meddele, at et familiemdelem har skænket en gave på 25.000 kr. til smedjen! Herfra generalforsamlingen sender vi en stor tak via Harald for denne hjælp!

6. Valg: På valg til bestyrelsen var Karin Skov, der bad sig fritaget, og Hans Colding, der genvalgtes. I Karin Skovs sted valgtes 
Kristoffer Serup Hald, Sporvej 3 7660 Bækmarksbro, tlf. 97 88 99 33, e-mail: kristofferhald@hotmail.com. Kristoffer skal være velkommen til at videreføre arbejdet omkring smedjen.
Som suppleanter genvalgtes: Esther Futtrup og Torben Mundbjerg.
Som revisor genvalgtes: Torben Mundbjerg.

Eventuelt.
AMT : der bør sættes en dør ind til svendekammeret . HS og KS påtog sig at arbejde med denne sag.
Mogens Ringdal bedes anskaffe en Ruko-lås til yderdøren.

Harald S. aftaler datoer for Åben Smedje med Thatt Jensen.

Anna Marie T. ønskede fremstillet en fælles pjece for de to møller i Gudum og for smedjen, det kan markedsføres som en pakke.

Næste møde i bestyrelsen: Tirsdag den 14. marts kl. 19.30 hos Futtrups.

Referat ved Hans Colding.

------------------------------------------------

Lemvig Folkeblad fra generalforsamlingen:

Der var optimisme at spore ved generalforsamlingen forleden i foreningen Serups Smedje der ejer det lille smedehus ved Klosterhedevej i Gudum.

For et år siden kunne man ved generalforsamlingen konstatere at selve smedehuset var færdig restaureret og rammerne dermed i orden.
Denne gang kunne formand Harald Serup så fortælle, at i årets løb var en stor del af inventaret  kommet på plads i både smedje afsnittet og i tømrer afsnittet.  En udendørs slibesten, med en diameter på over en meter, var tilbage på den oprindelige plads ved siden af indgangsdøren. Hvornår de sidste ting kommer helt på plads vil afhænge af hvornår der igen er økonomiske midler til det. Der er søgt fondsmidler flere steder.

To gange i årets løb har der været åbent hus med ild i essen, en smed ved ambolten og mange gæster.
Fremadrettet er der planer om, foruden 2 - 3 åbent hus arrangementer, at afholde nogle smededage hvor nogle pensionerede smede har udtrykt ønske om, at de nogle stykker kunne mødes der og genopfriske det gamle håndværk.
Bestyrelsen består nu af Harald Serup, Hans Colding, Annemarie Tovborg, Karsten Serup, Mogens Ringdal, Chr. Futtrup samt Kristoffer Serup Hald. Sidstnævnte er nyvalgt i stedet for Karin Skov der ønskede at udtræde.

0612032111