Forside > Om Serups Smedje

Om Serups Smedje

Formål

Formålet er at restaurere og bevare Smedjehuset som et levendegjort håndværkermseum med offentlig adgang.

Ejerforhold

Smedjen ejes af foreningen Serups Smedje. Foreningens hjemsted er Gudum Sogn i Lemvig Kommune. Smedjen er beliggende på adressen Klosterhedevej 35, Gudum, 7620 Lemvig, matrikel nr. 55 b.

Kort historisk tilbagerids

I 1874 købte Peder Kr. Serup ejendommen Skodborghus (Klosterhedevej 110422 smedens gravsten mini .jpg35) og indrettede antageligt smedjen i den vestlige længe. Her drev han frem til sin død i 1911 en smedevirksomhed, der foruden mester selv beskæftigede en tømrersvend, der tog sig af træarbejdet på tærskeværkerne, samt en smedesvend og en smedelærling der begge boede i det lille kammer i værkstedet. Smedens speciale var vandpumper, tærkseværker og kornrensemaskiner som han solgte i et stort område på egnen.

Efter Peder Kr. Serups død overtog sonnen Jens Kirk Serup ejendommen og boede der som ugift indtil sin død i 1976, men da han ikke var smed aflåste han smedjen og kom der sidenhen kun for at smøre og passe værktøjet.

 

 

 

Efter flere års drøftelser dannedes i 1996 "Foreningen Serups Smedje", og de første restaureringer påbegyndtes.

Projekt

Fase 1: Stoppe forfaldet samt tætne huset, taget og få opmagasineret værktøj og maskiner (er gennemført).

Fase 2: Renovering af murværk, tag og vinduer.

Fase 3: Den indvendige renovering. Dvs esse, gulv, kammer, filebænk, drejebænk samt div maskiner og redskaber.

Fase 4: Markedsføring. Oplevelsesturisme i en fungerende smedje og i praktisk brug til bl.a. undervisning. Samt i samarbejde med de 2 møller i området som er under restaurering (Kloster Mølle og Aa Mølle) bidrage til fremme af egnens kultur og turisme.