Velkommen

 

 

 

Åben smedje søndag
den 16.juni 2024 kl. 10-16

 

Mange aktititeter som tidligere år

 

Velkommen

 

 

 


 

Fixedag i smedjen lørdag den 25 naj. 2024 kl. kl. 10 - 15.

kom og fa slebet knive, en sløv spade eller lavet småreperationer på haveredskaber.

 


Referat generalforsamling for 2024.

klik på linket herunder

2403201930 .pdf

 

Klik på linket herundre for at læse formandens beretning

2403202000 .pdf


 

 

 

 

 

 

 

Ordinær generalforsamling onsdag den 20. marts 2024 KL 19.30 i Gudum Sognehus.

 

 1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning.

  3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.

  4. Indkomne forslag (indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde en uge før             generalforsamlingen)

  5.  Valg til bestyrelsen. Valgperiode 2 år.
              På valg er Gert Åge Christensen og Jørgen Tøt
              (Ikke på valg Flemming Madsen og Erik Damborg)

  6. Valg af suppleanter  På valg er Hans Colding og Jan Paarlberg

  7. Valg af revisor  På valg er Villy Dueholm
              (Ikke på valg Jan Paarlberg)

  8. Eventuelt
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

  OBS. Kassereren vil gerne minde om vort årlige kontingent som stadig er kr. 100,-
  Som kan indbetales enten på :
  Sparekassen Danmark  9070 1633138512
  eller MobilePay  250423

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Formand Erik Damborg
efter konstruktiv møde med Lemvig kommune i går den 11 januar 2024 opfordres igen til ga ind på Realdanias side med Underværker for at hjælpe smedjen til at nå de 500 anbefalinger som er nøvdvendig for at komme videre.

TAK hvis du allerede har sendt en anbefaling. 

                      Klik på linket herunder

                2301121400 .pdf

 

 

     Lørdag den 12. august 2023 fra kl 10 - 15.     

                   "kom og få det fixet dag"

her kan man komme med, ting der skal alibes
eller på anden måde skal kikkes på og som måske
kan repareres.

Serup Smedje. Klosterhedevej 35 i Gudum. 

 


             Lemvig kommunes Sommerskole i Serupsmedje

                 Klik herunder for læse om sommerskolen i smedjen

                                     2306281500 ssm 2.pdf

 

 


 

                        Åben Smedje  2023
med sol og sommer. 30 - 35 gæster, en god dag med rebslagning og Hesteskokast. Vinder voksen Jakob Bæk og Maja Futtrup i børnerækken. Udstillere Anna Marie colding, Edith Madsen og trædrejer Niels Jensen. 


         Åben Smedje 18. juni 2023

                                               Klik herunder for at åbne                                                                                    2305232230.pdf 

 

                                     Klik herunder for at åbne aktiviteter for børn

                                                            2306111944.pdf 

 

 

 

Nyt om smedemester Peder Chr. Serup
i Serup smedje.
Ved en ny søgning i arkivalierne i Gudum Sognearkiv efter flere oplysninger om Peder Chr. Serups virke dukkede der en lille lommebog op med overskriften ”beskrivelser over pumper” Bogen viste sig ved nærmere eftersyn sig at indeholde detaljerede notater fra vedligeholdelse af vandværker.

F.eks. Ny kobber cylinder 2 3/4 ” (tommer) i diameter samlet med 3 stk. ½” bolte i hver ende.
De fleste steder var også nævnt en messing spand efter egen model. (han mestrede at støbe dele i flere slags metaller)

Han kom langt omkring, der er i bogen adresser, ud over selvfølgelig mange her i Gudum også afstikkere både til Lomborg og Hjerm.

Der er ingen sorte fingre i den meget rene bog og håndskriften er ensartet og letlæselig så måske er notaterne en senere renskrivning, måske endda efter hans død.

Klik på linket herunder for at se bogen

                                                   2303121650 


                    Ordinær generalforsamling 1. marts 2023 

                  Klik på linket herunderfor at læse referatet     

                                               2303012000 .pdf

 

 

 

                Klik herunder for at læse formandnes beretning             

                            2303012001.pdf 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 Generalforsamling 2023 indkaldelse
                   onsdag den 1. marts
                             og

          orientering om projekt Smedegården

                                               Klik på linket herunder for tekst og foto

                                                    2301231050 .pdf
                                     

 

 

 

 

 

 

 

 


            Serup Smmedje har fået designet nyt medlemskort,

        klik på linket herunder for at  se udseendet på det
        nye medlemskort.

            2212262000.jpg640 x 399 px

I starten af det nye år, 2023 udsendes mail til fornyelse af medlemsskab af Serup Smedje.
Fornyelsen kan ske ved at sende beløbet kr. 100 til Sparekassen Danmark
Reg. nr. 9070
Konto 1633 138512
Skriv kontingent ved indbetaling2212262000.jpg

2212262000.jpg

      Projekt Smedegården.
    Offentlig informationsmøde
     onsdag den 1.marts 2023

om det projekt som arkitekter fra Møller Nielsens tegnestue og formidlings firmaet Naturplan har udarbejdet for midler fra Realdania.

Repræsentanter fra de to firmaert gennemgår i ord og billeder det omfattende materiale.  

                                    På linket herunder der uddyber formand Erik Damborg

                                         2212051055 .pdf (51.2 kb)

 

 

 

 


Der har været lidt stille her på hjemmesiden nogen tid. Det skyldes at der har æret hektisk aktivitet med færdiggørelsen af Forprojekt Smedegåden som Realdanie har givet os kr 250.000 til at få udarbejdet. 

Dette projekt er i løbet af et paruger klar til at aflevere til Realdania.

I løbet af de næste par uger blive dette afleveret og der vil komme orienterin om det her på hjemmesiden. 

 

 

 

Få det fixet dag d. 13. aug.2022

Sommerdag med strand vejr så kun få gæster i smedjen, men nok gæster der skulle have noget repareret, så der var aktivitet hele åbningstiden. Der blev slebet knive og sakse. Der blev fremstillet to hyldeknægte til en avanceret indgangs portal til en privat hoveddør og smedet beslag til en flagstangs sokkel.
Se foto på Fecebook side.

 

Den 15.august var repræsentanter fra bestyrelsen, arkitekten, Geoparken og firmaet Naturplan 25 meter over smedjen for at vurdere mulighederne for et udsigtstårn i forbindelse med planerne for Smedegårdens restaurering.

 


 

 

 

    Åben Smedje og Smedegaard
  Søndag den 19. juni 2022 kl. 10-16

 

1045 Smedesangen og smedekonesangen.

 1300 – 1400 Hesteskokast

 1100 og 1400 Guidet vandretur

 1130-1200 Veteranbiler ankommer

 Der er ild i essen og der smedes på ambolten

 Hesteskokast som i det vilde vesten med præmie til både børn og voksne

 Rebslagning og dyregrimer

 Træ drejning v. Niels Jensen

 Guidet tur om, og på Galgehøjene

 Veteranbilklub på besøg

 Aktiviteter og udstillinger, ude som inde 

 Salg af kaffe, kager, og drikkevarer

 Havevandring i landbohave hos nabo

 

 Opdateret program for Åben Smedje 2022

 

 

 

 


Få hjælp til små reparationer i Serup Smedj  
Det første arrangement der fandt sted i april måned blev en susces, og derfor gentages tilbuddet lørdag den 13 august 2022 fra kl 10 til 15.  

 Billed serie fra i lørdags  i smedjen Klik her 

 


 

 

Generalforsamlingen 16/3-2022   

Læs her  beretning og formandens redegørelse om status på Smedegaardens restaurering

 

 


 

Det er vigtig at vi får flere medlemmer hvis det skal lykkes at finansieret renoveringen af hele ejendommen.

Se længere nede på siden hvordan du kan støtte smedjen ved at blive medlem eller give smedjen en gave.

 


 

Indkaldelse til Generalforsamling 2022
Onsdag d. 16. marts 2022 kl. 19.00, dagsorden ifølge vedtægterne

.

I forlængelse af  generalforsamlingen afhholdes et
offentlig orienterings møde om renoverinngen af Smedegaarden.
Realdanie har bevilget kr. 250.000 til et forprojekt og Arkitekt firmaet Møller Nielsens Tegnestue har nu forprojektet klar til offentlig gørelse og det vil blive fremlagt på orienteingsmødet.


 

Status omkring Smedegården på Klosterhedevej 35, Gudum 7620 Lemvig

                     Bestyrelsesformand Erik Falck Damborg skriver om                       smedjens historie: 

 
Smedjen lukkede i 1912 og døren blev først åbnet i 1996 og er  efterfølgende fint restaureret og fremstår som en tidslomme i vort kulturlandskab. Stedet bruges af Foreningen Serup Smedje til at vise hvordan det var at være smed på kanten af heden for over 100 år siden med særlig ”Åben Smedje” arrangementer, blandt andet når der også er ”Møllernes dag” i området.

I forbindelse med smedjen ligger det gamle stuehus og ladebygning, som der arbejdes intens på også at bevare
      Vi vil gerne at stedet bliver mere brugbart, både som en samlet tidslomme sammen med smedjen, men også som et arbejdende museum, da vi har samlet og blevet givet rigtig mange genstande, der har været brugt for at opretholde livet på et sådant sted.

For at realisere disse planer har vi søgt Realdania og med stor taknemlighed har vi fået en bevilling på 250.000 til at udarbejde et forprojekt, der skal beskrive hvordan en restaurering kan realiseres.

Denne opgave er gået, med godkendelse af Realdania, til Møller Nielsens Tegnestue i Struer, der tidligere har udført arbejde for netop Realdania. Godkendelse er lige gået i orden her inden årsskiftet og arbejdet med at beskrive hvordan arbejdet kan/skal udføres, skal være færdig med udgangen af oktober her i 2022.

   Sideløbende med at tegnestuen arbejder, skal vi som Foreningen Serup Smedje levere det som Realdania kalder en ”Målgruppeanalyse”, der skal vise at stedet fremover vil blive brugt aktivt i lokalsamfundet og være bæredygtigt. fremover.

   I analysen skal der være oplysninger om følgende:
*Foreninger/grupper inkl. medlemmer, som allerede kender og bruger Smedegårdens faciliteter og aktiviteter.
* Øvrige foreningers og institutioners interesse for at benytte Smedegården.
* Øvrige attraktioner i området og antal besøgende.
* Interessen for at lade Smedegården indgå i markedsføringen af oplevelsesnetværket hos lokale    turistkontorer samt turistkontorernes vurdering af muligt besøgstal.
* Antal besøgende på Naturstyrelsens arealer ved Klosterheden og interesse for at fremvise Smedegården.
* Nærområdets stisystemer, cykelruter og vejnet med skøn over antal brugere samt muligheder for at henvise til Smedegården.

   Det er jo lidt af en mundfuld, og et af de vigtige elementer over for Realdania er antallet af medlemmer, der bakker op om smedjen.

Vi har et kontingent på 100 kr. om året og her skal der lyde opfordring til medlemskab.

   Lad os vise, at vi kan stå sammen i Vestjylland om projekter, der er til gavn for lokalsamfundet.
Se mere på Facebook på ”Serup Smedje 2020” eller www.serupsmedje.dk eller ved henvendelse til:Troels Primdal telf. 51773161  -  Chr. Futtrup telf. 20329915 -  Erik F. Damborg telf. 52702830 og omkring medlemskab, kasserer Karsten Serup telf. 40263133 med konto 9070 1633138512

På bestyrelsens vegne
Erik Falck Damborg


Kontingent for år 2022

 Først stor tak til Jer der tidligere har støttet Serups Smedje ved at være medlem.

 Medlems kontingentet er fortsat 100 kr. for et år.

 Kontingent kan indbetales på konto i Sparekassen Danmark:

 Reg. 9070 konto 1633138512 – husk at skrive medlems navn.

Bemærk smedjens konto er nu i Sparekassen Danmark, derfor nyt kontonummer.

 

                                        Eller på

 

Mobile pay 2032 9915
Vigtig: skriv SMED i kommentarfeltet.

Mobile Pay numer tilhører Christian Futtrup der videresender til Smedjens konto i sparekassen

 

På forhånd tak for Jeres støtte

Gaver kan giver på samme måde.
Kontingent beløb der oversiger 100 kr pr medlem betragtes som gave til smedjen.

 


          Billed serie i tilfældig rækkerfølge
        fra sommeren 2021 i Smedegården

Klik herunder for at se bilederne

                  Billed serie fra sommer 2021

 

  

                

Realdania skriver
  29.06.2021
i bevillingsskrivelse

 

Foreningen Serups Smedje har fået 250.000 kroner til en forundersøgelse, der skal bidrage til rådgivningen om renoveringen af det historiske byggeri.

Videre i skrivelsen :

I Gudum ligger en egnstypisk hedeejendom med en intakt smedje, der huser et levende fællesskab omkring det traditionsrige smedjehåndværk. Renoveringen vil bevare den historiske bygning, men også det sociale liv omkring stedet. Planer er, at der i fremtiden skal åbnes endnu mere op for offentligheden og lokalmiljøet.

 


Det vil sige
at ligesom selve smedje bygningen er en unik idslomme fra 1800 tallet så er hele ejendommen nu på vej til at blive en unik tidslomme fra 1800 tallet.