Forside > Referater > Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010

 

GENERALFORSAMLING I SERUPS SMEDJE
Den 25. febr. 2010 i Gudum Sognearkivs lokaler.

Til stede: Karsten Serup, Harald Serup, Chr. Futtrup, Esther Futtrup, Hans Colding.
Afbud / fravær: Mogens Ringdal, Anna Marie Touborg, Kristoffer Hald.

1. Som dirigent valgtes Chr. Futtrup.
2. Beretning ved Harald Serup:

Årets højdepunkt var Åben Smedje-dagen, den 21. juni; det var godt besøgt og skete i samarbejde med Åmølle og Klostermølle, som vi gerne vil fortsætte samarbejdet med.

Der er også godt samarbejde med Vestjysk Smedelaug, og de 3 smedes arbejde fulgtes med interesse, og der blev solgt godt af knive m.m.
Der er endnu ikke kommet noget ud af ideen med samarbejde / besøg af skoleelever eller folk, der gerne vil arbejde med egne hænder i vores smedje. Det skyldes flere forhindringer. Men ideen vil blive fastholdt.

Åben Smedje 2010.
Da Danske Møllers Dag vil finde sted i år den 20. juni, vil vi også lade denne dag være vores Åben -Smedje-Dag, tidspunkt kl. 10 -16 her i 2010. Harald Serup koordinerer dette sammen med de to møller og med Vestjysk Smedelaug.
Chr. Futtrup tager sig af annonceringen, herunder Kirkebladet i Gudum og Ugeavis Midt/ Vest m. m.

3. Regnskab
Fremlagdes af kasserer Karsten Serup (se bilag). Regnskabet er revideret og godkendt af Anders Steffensen og Willy Dueholm.
Indtægterne i det forløbne år har været 4.102 kr. , mens udgifterne har været 1590 kr., altså en glædelig soliditet for vores smedje. Dette skyldes bl. a. en ukendt donor, hr. Andersen fra Århus, der har skænket 1000 kr. til smedjen, og Åben Smedje- dagen har givet et overskud på 742 kr. Resten af indtægterne er kontingenter fra Smedjens medlemmer: 2325 kr. Antallet af medlemmer ligger på et stabilt niveau. Smedjens kassebeholdning pr. årsskiftet 2009 - 2010 er: 448 kr., bankindeståendet er 21.856 kr.

4. Forslag: Ingen.

5. Valg til bestyrelsen.
På valg var: Kristoffer Hald og Hans Colding, der begge genvalgtes.

6. Suppleanter.
Gert Jørgensen og Carl Henry Christensen genvalgtes.

7. Valg af revisorer.
Anders Steffensen genvalgtes, og Willy Dueholm fortsætter.

Evt.
Hvorfor ikke melde os til "Ud på tur" og Kultunaut ( www.kulturspot.dk)? Futtrup undersøger sagen.
Der er forberedelsesdag for Åben Smedje fredag den 11. juni kl. 9
og Åben Smedje søndag den 20. juni kl. 10-16.

Referat ved Hans Colding.