Forside > Referater > Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016

GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBR. 2016

8 medlemmer til stede

  1. Christian Futtrup valgtes som mødedirigent og konstatede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
  2. Formand Gert Aage Christensen afgav beretning for årets gang i Serups Smedje. Han har mødt mange positive tilkendegivelser om vores arbejde med den gamle smedje. Han ønskede gerne mere opbakning og sammenhold omkring Aktives Smedes møder.

I forlængelse af formandens beretning vedtoges følgende tiltag:

a/ Aktives Smede møder I dette år hveranden søndag formiddag fra kl. 10, startende med søndag den 13. Marts 2016

b/ Jørgen Tøt er remholder for et projekt, der går ud på at installere en støvsuger-motor til drift af essen. Ingen gider stå i lang tid og hive i snoren. Den bestående mekaniske indretning med snoren røres ikke.

c/ Gert Aage påtog sig af forny tagrenderne mod vest og mod øst, helst rustfrie. Han får hjælp hertil af os andre. Skal være færdiggjort inden Åben-Smedje- dagen den 19. Juni 2016.

  1. Kasserer Karsten Serup fremlagde et revideret regnskab for foreningens økonomi. Det udviste:

Indtægter: 2765, 59 kr

Udgifter 1675 kr.

Kassebeholdning pr. nytår 2016: 29.327, 89 kr.

Foreningens banknummer er: 7730 – 1069 520. Dette nummer skal i fremtiden benyttes i videst mulig omfang, især ved kontingentbetalinger. Regnskabet godkendtes.

Vi savner fortsat, at repræsentanten for Gudum Sognearkiv, der vedtægtsmæssigt er medlem af bestyrelsen, deltager i vores møder. Vi savner jeres input.

  1. Der var ingen indkomne forslag.
  2. Gert Aage Christensen og Hans Colding genvalgtes til bestyrelsen.
  3. Michael Vestergaard og Jørgen Tøt genvalgtes som suppleanter.
  4. Villy Dueholm og Erik Damborg genvalgtes som revisorer.

Evt.

Der blev besluttet følgende om Åben-Smedje- Dagen søndag den 19. Juni kl. 10-16:

Værter kl. 10-13: HC, GÅC, Flemming, Erik Damborg

Kl. 13-16: KS, CFS og GÅC. Andre kan komme på efter ønske.

Forberedelsesdag: Fredag den 17. Juni kl. 15. Rengøring ude og inde, evt. opstilling af maskiner, f. eks. en kornrenser.

Alle medbringer 1 kande kaffe og kage.

  • Øl og sodavand indkøbes af Karsten Serup, der sørger for prisskilte.

Futtrup sørger for annoncering i samarbejde med Gudums 2 møller, på Gudum Info og Sognehusets hjemmeside, samt skilt ved vejen.

 

Referat ved Hans Colding, sekretær.