Forside > Referater > Generalforsamling 2008

Generalforsamling 2008

 DEN 28 FEBR. 2008 HOS KARSTEN SERUP.

Til stede: Harald Serup, Karsten Serup, Kristoffer Serup Hald, Hans Colding, Karoline Serup, Marie Serup, Gert Jørgensen, Carl Henry Christensen.
Afbud fra: Anna Marie Touborg, Chr. Futtrup og Mogens Ringdal.

1. Det vedtoges, at formanden , Harald Serup, i dag også virker som dirigent.
2. Beretning ved formanden, Harald Serup:

Vi har fået givet en kakkelovn, som nu er stillet op og søjlebordet er sat op. Stor tak for det til Mogens og Carl Henry.
Åben Smedje i juni var en stor succes med mange besøgende, her nød vi godt af den fælles annoncering sammen med Klostermølle og med Åmølle og af de besøgende smede fra Vestjysk Smedelaug. I aug. var der ikke nær så mange gæster. Dette samarbejde bør fortsættes.
I sommer fik vi besøg af Henry Korsgård Madsen, Parkallé 105, Struer: han forærede os en omtale af vores smedje i FRAM, en tegning af en dykpumpe og en hel sæk af gamle redskaber.
I formandsberetningen, der blev udsendt til alle medlemmer til jul, var det ikke nævnt, hvad kontingentet var, desværre. Dette rettes næste gang.
Karoline Serup foreslog, at der i smedjen opsættes en planche, der fortæller om smedjens historie. God ide!
3. Regnskabet blev fremlagt af kasserer Karsten Serup. Der har været indtægter på 3.124 kr., mest kontingenter. Der har været udgifter på 774,13 kr., mest annoncer. Indestående i bank ved årets udgang 2007 : 15.564, 97 kr. og kassebeholdning på 404, 93 kr., i alt som pengeformue: 16.744, 03 kr. ( Bilag). Der er for øjeblikket 35 betalende medlemmer. Regnskabet godkendtes, det var dog ikke revideret som følge af, at revisoren har meldt sig ud af foreningen.
4. Valg til bestyrelse mv.
Påvalg var Kristoffer S. Hald og Hans Colding, der begge genvalgtes.
Som revisor valgtes Anders Steffensen.
Som suppleanter valgtes: Gert Jørgensen og Carl Henry Christensen.
Evt.
Harald foreslog, at der fremover skal vælges to smede som suppleanter i bestyrelsen på grund af deres ekspertviden. Disse suppleanter skal have ret til at komme til bestyrelsens møder, at fremsætte forslag og indgå i arbejdsudvalg. Ideen fik god modtagelse i forsamlingen og behandles videre i de kommende møder.
Det blev foreslået at:
- vi opretter kontakt med knivklubber (HC)- og med vikingesmede,( Gert J.) - Metalskolens gamle smede i Holstebro ( Carl Henry) og med skoler, først og fremmest- Gudum Skole. Også dette behandles videre i de kommende møder.

Planlægning og koordinering med Klostermølle og Åmølle ,samt med Vestjysk Smedelaug omkring kommende åbent-hus-arrangemeneter overlodes til Harald Serup. Vores udspil: En lørdag i juni 2008 kl. 10 - 16.

Næste bestyrelsesmøde: Lørd. den 29. marts kl. 9 i Smedjen.

Harald oplæste et brev fra Johannes Serup, med gode ideer om smedjens fremtid. Dette brev vil foreligge til drøftelse og inspiration ved næste møde.
Carl Henry mindede om, at drejebænken skal renses, at tagrenderne skal holdes rene.

Referat ved Hans Colding.